W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Budżet programu: 3.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 600 – 30.000 zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów; umorzenie: 20 – 25% kwoty pożyczki.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez Internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?
Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Realizatorami projektu są: Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Projekt stanowi pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pożyczka:
– może zostać przeznaczona jedynie na nieopłacone wcześniej formy kształcenia lub nieopłaconą część wybranej formy kształcenia (np. kolejny semestr, etap);
– nie może także stanowić pokrycia dla kosztów związanych z opłatą rejestrową, wpisowym, itd.
Okres spłaty: 12-36 miesięcy (spłata w równych ratach miesięcznych).
Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w okresie 3 lat nie może przekroczyć 100.000 zł.

Termin składania wniosków:
od 5 maja 2021, godz. 09:00 do wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji: http://inwestujwrozwoj.pl/

Skip to content