Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”. W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, nieprowadzące działalności gospodarczej (w tym również o statusie „zawieszona”) chcący podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Założenia w ramach projektu:

 1. Wysokość wsparcia do 4.500,00 zł netto dla jednej osoby.
 2. Dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej.
 3. Możliwość wzięcia udziału w dwóch szkoleniach/kursach.

Na stronie projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu oraz do śledzenia Aktualności.

Informujemy, że:

 1. Nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia do projektu drogą elektroniczną; narzędzie służące wysłaniu Zgłoszenia zostanie udostępnione na stronie projektu w dniu otwarcia naboru.
 2. Zgłoszenie do projektu będzie wymagało podania indywidualnych danych uczestnika oraz numeru karty usługi, która ma zostać objęta dofinansowaniem w ramach projektu.
 3. W ramach najbliższego naboru zakwalifikowanych do projektu zostanie około 260 osób z terenu subregionu konińskiego.
 4. Mając na uwadze duże zainteresowanie projektem i chcąc umożliwić równy dostęp Uczestnikom chcącym uzyskać różne kwalifikacje wprowadza się następujące ograniczenia dot. rodzajów usług rozwojowych:
  – prawo jazdy kat. C – maksymalnie 80 osób,
  – prawo jazdy kat. C+E (dla osób posiadających kat. C) – maksymalnie 80 osób,
  – nie ma możliwości zgłoszenia się na kurs łączony kat. C i C+E,
  – prawo jazdy kat. D – maksymalnie 30 osób,
  – prawo jazdy kat. B – maksymalnie 5 osób.
 5. Usługa (wraz z uzyskaniem kwalifikacji) musi zakończyć się w terminie do dnia 30.09.2023 r.

Dodatkowo informujemy, że Operator dokonuje weryfikacji cen usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka 

Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl dla danej podkategorii będą uznawane za niekwalifikowalne.

Szczegóły dotyczące naboru i sposobu weryfikacji cen dostępne są na stronie projektu.

Skip to content