Konsultacje projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski do dokumentów można składać w terminie od 21.09.2022 r. do 13.10.2022 r.  Więcej informacji na temat konsultacji społecznych (w tym projekt Strategii wraz z Prognozą) dostępnych jest na stronie BIP UMWW  tutaj (https://bip.umww.pl/292—505—k_317—konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-wielkopolski-wschodniej)

Skip to content