Dotacje na kulturę on-line!

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków  w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci, który jest wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami wynikającymi z wystąpienia epidemii COVID – 19.

Wartość programu to 15 mln zł, które kierowane jest do lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, tj.:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
  • organizacje pozarządowe i fundacje,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotacje od 5 tys. do 150 tys. złotych (możliwe pokrycie 100% kosztów) można przeznaczyć na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Zadania objęte programem można realizować od 1 maja do 30 października 2020 roku

Ze środków programu można finansować:

  • projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury, np. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe;
  • wydarzenia kulturalne on-line oraz ich udostępnianie w sieci, wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym serwisy internetowe lub aplikacje popularyzujące zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • strony www, gry internetowe, aplikacje mobilne z dziedziny kultury; wydawnictwa audio-video oraz e-booki i audiobooki.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na witrynie https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020

Skip to content