Od 15 czerwca PARP przyjmuje wnioski o dotację na kapitał obrotowy. To rozwiązanie dla średnich firm – łatwo dostępna, bezzwrotna pomoc na zaspokojenie pilnych potrzeb średniego przedsiębiorcy. Wsparcie PARP ma wspomóc utrzymanie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.:

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który:

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
  • nie ma powiązań, które zmieniałyby jego status w dużego przedsiębiorcę,

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.

Jaką kwotę dofinansowania może otrzymać firma?

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Uwaga! Wnioskodawca w ramach naboru wniosków może złożyć TYLKO jeden wniosek o dofinansowanie.

Więcej informacji znajduje się na stronie PARP oraz faq.parp.gov.pl 

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE):
telefonicznie 63/240 85 35 lub 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 14:00.
Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content