Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) ogłosił nabór  wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 100 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prawne zabezpieczenie dotacji stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Obowiązek ten nie dotyczy dotacji do kwoty 10.000,00 zł.

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań do dnia  09.07.2020 r. do godz. 15:00 

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w 2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 63/240 85 35 lub 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 14:00.
Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content