Design Thinking to bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Wschodniej Wielkopolski. PPNT organizuje je w ramach projektu „Life After Coal Pl – Wdrażanie Strategii Na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Spotkanie o charakterze warsztatowym będzie okazją do praktycznego zdobycia wiedzy.

Podejście Design Thinking, skupione na użytkowniku, pozwala tworzyć produkty i usługi, które odpowiadają zarówno uświadomionym, jak i nieuświadomionym potrzebom klienta. Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są dokładnie dopasowane do oczekiwań rynku.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom nie tylko zrozumieć, ale i nauczyć się działać zgodnie z zasadami Design Thinking. Świadomość tego, jak kluczową rolę w tworzeniu produktów lub usług pełnią ludzkie potrzeby, umożliwi uczestnikom szkolenia projektowanie rozwiązań, które będą w bezpośredni sposób odpowiadać na problemy oraz wymagania ich użytkowników.

Uczestnicy szkolenia przejdą przez cały cykl Design Thinking, począwszy od badania potrzeb konsumentów, przez projektowanie, aż po testowanie prototypów. Wiedzę zdobędą nie przez teorię, lecz również przez bezpośrednie doświadczenia. Jest to kluczowe dla zrozumienia i zastosowania tej metody w praktyce.

Uczestnicy szkolenia:

  • Przedsiębiorca z sektora MŚP (w tym pracownik firmy)
  • Osoby fizyczne poszukujące pracy lub planujące rozpocząć działalność gospodarczą
  • Absolwenci wchodzący na rynek pracy

Termin szkolenia: 06.12.2023r.(środa), godz. 10:00 – 15:15.

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Halladin pod numerem telefonu 696 012 126 lub adresem email: life@ppnt.poznan.pl  

Skip to content