1. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Możliwości wsparcia w Wielkopolsce Wschodniej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Omówione zostaną aktualne nabory zgodnie z harmonogramem, w tym Działania:

  • 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach,
  • 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji,
  • 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny,
  • 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Ponadto, zasygnalizowane zostaną wstępne terminy naborów wniosków w ramach Działań:

  • 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki,
  • 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze,
  • 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

PROGRAM- tutaj

2. Fundusze Europejskie na uruchomienie firmy w Wielkopolsce Wschodniej.

Spotkanie odbędzie się w środę 14 czerwca 2024r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

PROGRAM- tutaj

3. Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji w Wielkopolsce Wschodniej

Spotkanie odbędzie się w środę 17 maja 2024r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w 2024 roku w ramach Priorytetu 06. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) oraz Priorytetu 10.  Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

PROGRAM- tutaj

Dla sprawnej organizacji spotkań prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem adresu e-mail pife.konin@arrkonin.org.pl lub telefonicznie pod nr 63/240 85 35

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Skip to content