Celem spotkania jest przedstawienie Instrumentu STEP, ułatwiającego dostęp potencjalnym Beneficjentom do środków z Programu Inteligentny Rozwój.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców nastawionych na innowacje, zainteresowanych prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych, inwestowaniem w nowe produkty, technologie czy rozwiązania.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wykładowcy:  specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie oraz przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych w Warszawie.

Webinarium odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia 2021r., w godzinach od 10:00 do 10:50 na platformie ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie 63/240 85 35 oraz 691 724 562

Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Załącznik:

Skip to content