Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich dla MŚP w Wielkopolsce

Termin i miejsce spotkania:
16 czerwca 2020 rok, godz. 10:00 – 13:15
Urząd Miejski w Koninie, Sala sesyjna w Ratuszu, 62-510 Konin, ul. Wiosny ludów 6

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich dla MŚP w Wielkopolsce

Podczas spotkania informacyjnego zostaną przedstawione zasady ubiegania się o:

  • pożyczkę na rozwój w ramach Inicjatywy Jeremie
  • pożyczkę płynnościowa dla MŚP z Wielkopolskich, dotkniętych negatywnymi skutkami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Dla sprawnej organizacji spotkania prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod nr 601 346 807

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Załącznik:
Program

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

https://www.arrkonin.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Program_16_06_2020.doc

Skip to content