Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla gmin”

Termin i miejsce spotkania:

21 sierpnia 2019 r., godz. 12:00-14:00,

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul. Zakładowa 4, sala nr 319 (III piętro)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla gmin”, podczas którego zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków w ramach:

– Działania 3.1 Programu Polska Cyfrowa – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”- w ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie,

– Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”- działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Program Spotkania

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Wykładowcy: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.

Skip to content