Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania, który jest ważnym elementem Tarczy Antykryzysowej. Nowy mechanizm zakłada, że maksymalnie przez rok przedsiębiorca będzie spłacał tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, a resztę pokryje dopłata z budżetu państwa.

Wysokość dopłaty zależy od wielkości firmy:

  • mikro-, małe i średnie firmy: 2 punkty procentowe,
  • duże firmy: 1 punkt procentowy.

Wsparcie pozwoli obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Co ważne, można je łączyć z innymi programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis.

Kredytów z dopłatami będą udzielały banki komercyjne i spółdzielcze, które mają umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lista znajduje się na stronie internetowej BGK. TUTAJ

Więcej informacji na temat dopłat znajduje się w poniższym linku:

https://media.bgk.pl/103372-rzadowe-doplaty-do-oprocentowania-kredytow-juz-dostepne

Skip to content