Korzystne zmiany w Regulaminie projektu!

Badanie zapotrzebowania na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników przybywających z Ukrainy po 24.02.2022 r.

W związku z częściowym zawieszeniem „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, wsparciem w ramach projektu: „Usługi...
Skip to content