Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonano zmian w Regulaminie rekrutacji oraz Formularzu rekrutacyjnym. W związku z powyższym prosimy o składanie Formularza na nowym – obowiązującym wzorze. Poniżej przedstawiamy zakres zmian w stosunku do wcześniej opublikowanej dokumentacji oraz nowy wzór obowiązujących dokumentów.

Więcej informacji: http://twojafirma.arrkonin.org.pl/aktualizacja-regulaminu-rekrutacji-i-formularza-rekrutacyjnego/

Skip to content