Celem Akademii Menadżera Innowacji jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

Okres realizacji III edycji AMI: czerwiec – grudzień 2021 r.

 • Rekrutacja: kwiecień – maj 2021 r.
 • Uczestnicy: od 2 do 5 pracowników z MMŚP i od 3 do 5 pracowników z dużych przedsiębiorstw zgłaszanych przez firmę
 • Dofinansowanie w ramach PO WER: 80% dla MMŚP, 50% dla dużych przedsiębiorstw
 • Maksymalna wysokość wkładu własnego przedsiębiorstwa: 8 300 zł netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%, ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
 • NOWOŚĆ! Możliwość wniesienia wkładu prywatnego w formie niepieniężnej

*Kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może
ulec zmniejszeniu.

AMI – korzyści dla firmy i pracowników

Dla firmy:

 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej swojej firmy na rynku
 • poprawę efektywności pracy i procesów w firmie
 • wzrost rentowności finansowej
 • tworzenie marki innowacji
 • doświadczona kadra menadżerska w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji

Dla pracowników firmy:

 • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Skip to content