Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.

 
Kwota dotacji – 30.000,00 zł
 
Nabór wniosków będzie trwał
 od 16 stycznia 2023 roku do odwołania.

 
 
Wnioski można składać:
 

– osobiście w pokoju 224 lub w pokoju 225 – II piętro,

w godzinach od 8:00 do 14:00 lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4

UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie,

– przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,

– wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl
 

Osoby do kontaktu:

Renata Jańczak tel. (63) 240 85 35 lub

Anna Skrabulska tel. (63) 249 31 02

Więcej informacji na stronie Urzędu Pracy:

https://konin.praca.gov.pl/-/19903111-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-osobie-bezrobotnej-jednorazowo-srodkow-finansowych-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Skip to content