Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Gubański – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Od września 2009 roku do grudnia 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ARR. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, doświadczenie w różnych branżach gospodarki. W latach 2007-2009 praca w Konińskiej Izbie Gospodarczej, a od września 2009 w ARR SA w Koninie. Kierowanie wieloma projektami unijnymi, m. in. kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koninie. Bogate doświadczenie w doradztwie gospodarczym i konsultacjach. Jako Wiceprezes nadzoruje projekty i usługi realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Uczestnik wielu szkoleń dotyczących kierowania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i restrukturyzacją firm. Dodatkowo posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego i członka rad nadzorczych

Kontakt:
Krzysztof Gubański
e-mail: krzysztof.gubanski@arrkonin.org.pl,
tel. +48 63 245 30 95